LGBT+ Danmark søger to praktikanter

LGBT+ Danmark er en interesseorganisation, der arbejder mod diskrimination af LGBT+ personer. Foreningen arbejder nationalt og internationalt for, at samfundets politiske, økonomiske, sociale og kulturelle strukturer udvikles til at anerkende og respektere en mangfoldig og inkluderende opfattelse af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk.

Vi er i øjeblikket i en rivende udvikling, hvor frivillighed, kompetenceudvikling og uddannelsesområdet står højt på dagsordenen. Vi søger derfor to universitetspraktikanter til forårssemestret 2020:

 • en praktikant på frivilligområdet, der skal være med til at skabe gode rammer for frivillige og medlemmer i en forening, der har store ambitioner om at vækste og favne hele LGBT+ miljøet i Danmark, og
 • en praktikant på uddannelsesområdet, der skal være med til at forme LGBT+ Danmarks position på uddannelsesområdet fremadrettet.

Praktikant på frivilligområdet

LGBT+ Danmark arbejder for at skabe flere sociale tilbud til LGBT+ personer i hele Danmark. Det gør vi i samarbejde med andre LGBT+ organisationer i hele landet, kommuner, frivilligcentre, m.fl. – og her vil du som praktikant få en central rolle.

Opgaver vil indebære:

 • Understøtte eksisterende frivilligaktiviteter
 • Opstart af nye frivilligaktiviteter
 • Rekruttering af nye frivillige
 • Udvikling af materialer og dokumenter til frivillige
 • Kommunikation af frivilligområdet på hjemmeside, Facebook, m.m.
 • Dokumentation og registrering af de frivillige aktiviteter

Vi forventer:

 • at du er studerende på universitetet eller tilsvarende
 • at du har interesse i frivillighed og foreningsliv
 • at du har forståelse for det særlige ved at samarbejde med frivillige
 • at du synes det er sjovt at koordinere samarbejde med flere forskellige aktører

Praktikant på uddannelsesområdet

Som praktikant skal du være med til at understøtte og udvikle LGBT+ Danmarks position på uddannelses- og undervisningsområdet og du kommer til at spille en central rolle for foreningens arbejde på området fremadrettet.

Opgaver vil indebære:

 • Støtte til udvikling af kompetenceudviklingskursus i vores FLEST-projekt
 • Kortlægning af samarbejder på undervisningsområdet
 • Udvikling af webinar til nye frivillige
 • Udvikling af kurser og erfaringsudvekslingskonferencer for frivillige
 • Støtte dataindsamling i form af interviews, spørgeskemaer, m.m.

Vi forventer:

 • at du er studerende på fx uddannelsesvidenskab, pædagogik eller tilsvarende
 • at du har stærk interesse i undervisnings- og uddannelsesområdet
 • at du har kendskab til læring og didaktik, herunder voksendidaktik
 • at du har erfaring med kvalitative og kvantitative metoder

Fælles for begge praktikstillinger

Fælles for begge praktikstillinger forventer vi:

 • at du er en ferm og klar skriftlig og mundtlig formidler
 • at du er indstillet på at arbejde ud fra normkritisk pædagogik
 • at du ikke er bange for at kaste dig ud i opgaver, som måske er nye for dig
 • at du mestrer at have gang i flere forskelligartede opgaver på én gang
 • at du ikke holder dig tilbage, hvis du har idéer eller spørgsmål til løsningen af opgaverne

og det er yderligere en fordel:

 • hvis du har undervisnings-/faciliteringserfaring
 • hvis du har personlig erfaring som frivillig
 • hvis du har erfaring med LGBT+ område

Vi tilbyder

Som praktikant vil du få selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver, som bidrager til udviklingen af henholdsvis frivillig- og uddannelsesområdet i LGBT+ Danmark. Under praktikken vil du få vejledning og supervision, således at du får et godt personligt og fagligt udbytte af praktikforløbet. Vi vil gerne sikre, at dine kompetencer og interesser bringes bedst muligt i spil, derfor tilrettelægger vi opgaver og ansvarsområder sammen med dig. Du modtager introduktion til normkritiske og intersektionelle arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører.

Som praktikant vil du arbejde tæt sammen med og referere henholdsvis til foreningens frivilligkonsulent og foreningens projektleder på ungdomsområdet, hvis ansvarsområder du vil bidrage til at omsætte til resultater. Desuden vil der være samarbejde med frivillige og aktører i hele landet. Din arbejdsplads vil være på LGBT+ Danmarks sekretariat med 10 ansatte, centralt i København. Du vil blive del af et sekretariat, hvor humøret er højt, tonen uformel og arbejdsmoralen stærk i en travl hverdag, hvor nye muligheder ofte byder sig til. .

Vilkår og rekrutteringsproces

Den forventede praktikperiode er fra 3. februar 2020 til 30. juni 2020, med en ugentlig arbejdstid på 25-37 timer. Der kan være rejseaktivitet forbundet med stillingen, og ligeledes aften/weekendarbejde. Vi er fleksible ift. tilrettelæggelse af arbejdstid og -periode, således at det stemmer overens med eventuel undervisning, eksamen eller studiejob. Praktikstillingen er ulønnet.

Praktikant på frivilligområdet: Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV (max 2 sider) til maria@lgbt.dk senest den 5. januar. Vi indkalder løbende til samtaler. For yderligere information er du velkommen til at kontakte frivilligkonsulent, Maria Schmidt Myhlendorph, maria@lgbt.dk.

Praktikant på uddannelsesområdet: Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV (max 2 sider) til andreasbk@lgbt.dk senest den 5. januar. Vi indkalder løbende til samtaler.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektleder, Andreas Beck Kronborg på andreasbk@lgbt.dk.

LGBT Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset køn, kønsudtryk, alder, seksuel orientering eller etnicitet.