Senior

Seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet

Ordforklaringer og definitioner
LGBT Ordbogen er LGBT Danmarks hjælp til alle, der arbejder med lgbt+ spørgsmål, og som har brug for viden og afklaring om de mange begreber, der findes på lgbt-området.
Den lille grønne om LGBT er et lille hæfte, som på en visuel og pædagogisk måde forklarer, hvad der er op og ned på begreber som seksuel orientering og kønsidentitet.

Danske undersøgelser, rapporter, handlingsplaner og aktiviteter

Den danske regerings handlingsplan: http://um.dk/da/ligestilling/lgbti/handlingsplaner/

LGBT-sundhed. Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Statens Institut for Folkesundhed (2015)
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/lgbt_20151117.pdf

“Slottet” med regnbueprofil.

Plejehjemmet “Slottet” i København er Danmarks første og hidtil eneste plejehjem med regnbueprofil og dermed fokus på LGBT’ere.

Læs mere på www.plejehjemmetslottet.kk.dk/

Seksuel identitet sent i livet
Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark
Simon Meggers Matthiesen/Ensomme Gamles Værn (2019)
SEXUS. Befolkningsundersøgelse om seksualitet udført af Statens Serum Institut og Sexologisk Forskningscenter, Aalborg universitet.

– Opdateres løbende.

Udenlandske undersøgelser, rapporter, handlingsplaner og aktiviteter

Norge: Den norske regerings handlingsplan: ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner” : https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Handlingsplaner/Hpl_lhbt_september_2008.pdf

Sverige, Uppsala University: Heteronormativity in a Nursing Context – Attitude towards Homosexuality and Experiences of Lesbian and Gay Men:
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:166121/FULLTEXT01.pdf

Australien: Actions to support Lesbian, Gay, Trans and Gender Diverse and Intersex olders.

– Opdateres løbende.

Yderligere information

LGBT Danmarks seniorudvalg kan kontaktes på: seniorudvalg@lgbt.dk

Læs om LGBT Danmarks seniorpolitiske arbejde på: http://lgbt.dk/seniorpolitik/

LGBT Danmarks bibliotek har en betydelig samling af litteratur om LGBT-personer, – forhold og -emner. Læs mere på http://lgbt.dk/viden-og-materialer/bibliotek/ Hvis du har behov for yderligere information eller bibliotekarassistance kan du kontakte os i åbningstiden, tirsdage 17:00-20:00, Vestergade 18E, 4. sal, København eller pr. mail bibliotek@lgbt.dk.

Download og læs informationsfolderen ”Seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet” i PDF-format: Folder-Senior-Enkelt

Fællesgravsted for homoseksuelle. Regnbuen.
Assistens Kirkegård, København.
Sorgramte Ældre.
Sorgcenter for ældre i Odense og København.